Pirastro Eudoxa violinstrenge

Stål / Tarm med aluminium og sølvbevikling

Spænding: medium      Størrelse: 4/4
Streng
Bevikling
End
Pris
E
Stål
Kugle / løkke
kr. 55.00
A
Tarm / Aluminium
Knude
kr. 240.00
D
Tarm / Aluminium
Knude
kr. 245.00
G
Tarm / Sølv
Knude
kr. 320.00
  
Sæt , stål E
kr.860.00
Sæt , omspundet E
kr. 910.00
    
E
Stål / Aluminium
Kugle / løkke
kr. 105.00
A
Eudoxa - Aricore/ Aluminium
knude
kr. 185.00
A
Eudoxa - Chromcor/ Aluminium
knude
kr. 130.00
 
Eudoxa - Stiff
   
D
Eudoxa - Tarm / Aluminium
knude
kr. 265.00
G
Eudoxa - Tarm / Sølv
knude
kr. 345.00